thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
พิมพ์ PDF

 

 

 

 คุ ณ ภ า พ  ป ร ะ ห ยั ด  ซื่ อ สั ต ย์  

นั้ น คื อ เ ร า   B e s t  P e r f u m e

ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม ผู้นำเข้าและเครือผู้นำเข้า ขวดบรรจุภัณฑ์

หัวเชื้อน้ำหอมฝรั่งเศสแท้เกรด A พร้อมอุปกรณ์สำหรับ จำหน่ายน้ำหอมทุกชนิด

ค้าขายสบายใจ ถูกต้องตามกฏหมาย 

 ทะเบียนร้าน ใบสรรพสามิตร สรรพากร ศุลกากร ครบถ้วน

 

 

 

  

I D   L I N E   :  @thaibestperfume   

คุณนัน​ : 095-545-2893

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า   ถึ ง ห น้ า บ้ า น ท่ า น

 


.... New  SET Premium.....

 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน 

 ความรู้เรื่องน้ำหอม 

ข้อมูลดี ๆ ที่พ่อค้า-แม่ค้า มือใหม่

ควรทราบไว้เป็นความรู้ครับ 

  

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

คุณภาพดี เหมาะกับการลงทุน

ขนาด 120 cc  ราคา 105 บ. (0.87 บ./cc)

ขนาด 250 cc ราคา 210 บ. (0.84 บ./cc)

ขนาด 1,000 cc  ราคา 795 บ. (0.795 บ./cc)

 หมายเหตุ เฉลี่ยต่ำสุด  0.795 บ./cc

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 หัวเชื้อนำ้หอม ฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

ขนาด 25 cc  ราคา 69 บ.  โปรโมชั่น ซื้อ 10 ฟรี 1 

 ขนาด 120 cc  ราคา 268 บ. 

 ขนาด 250 cc  ราคา 498  บ. 

 ขนาด 1,000 cc ราคา 1,598 บ. 

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

รายชื่อน้ำหอม 

พิเศษ สุดคุ้ม wow !!!

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรด ส่งร้านทุกอย่าง 20

ขนาด 1,000 cc  ราคา 525 บ. (0.525 บ./cc)

 ขนาด 3,000 cc ราคา 1,495 บ. (0.498 บ./cc)

 ขนาด 5,000 cc  ราคา 2,435 บ. (0.487 บ./cc)

 หมายเหตุ ราคาต่ำสุด cc ละ 0.487 บาท

 เฉพาะขนาด 1,000cc ขึ้นไป เท่านั้น

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

(หากนำไปบรรจุขวดปากกาต้นทุน ขวด + น้ำหอม = 8.17 บาท/ขวด)

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 
 แอลกอฮอล์ 
 ขนาด 1,000 cc ราคา 100 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 475 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 1,530 บาท 
 
  ส่วนผสม ธรรมดา
 ขนาด 1,000 cc ราคา 140 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 675 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 2,340 บาท 
 
ส่วนผสม  A
 ขนาด 1,000 cc ราคา 160 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 775 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 2,700 บาท  
 
ส่วนผสม AA
 ขนาด 1,000 cc ราคา 200 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 975 บาท
ขนาด 18,000 cc ราคา 3,420 บาท  

 

ชุดน้ำหอมขวดปากกาใส

ราคาแนะนำ ขาย 20-50 บาท

ราคา 143 บาท/ชุด เมื่อซื้อ 10 ชุดขึ้นไปครับ

 ต้นทุนเพียงขวดละ  11.92 บาท เท่านั้น

 สินค้าที่ลูกค้าได้รับต่อชุด 

1. น้ำหอมเกรด A ยอดนิยม ขนาด 120 ซีซี 1 ขวด

2. ขวดปากกาใส 12 ใบ 

สามารถเลือกชนิดปากกาใสได้ ดังนี้ ครับ 

ปากกาใสฝาสี หรือ ปากกาใสฝาดำ หรือ ปากกาใสฝาขาว

 ** หากรับน้ำหอมขนาดใหญ่ขึ้น  รับขวดแบบยกลัง **

** และเลือกสินค้าแบบราคาประหยัด **

** ต้นทุนต้ำสุด อยู่ที่ 7.71 บาท/ขวด **  

 หมายเหตุ ลูกค้านำไปบรรจุเองครับ

รายชื่อน้ำหอม    

ทางร้านมีนโยบาย

มอบความรู้เรื่องการขายน้ำหอม อย่างเข้าใจได้ง่าย

เพื่อเป็นวิชาชีพ แก่ผู้ที่สนใจ 

ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

 สนใจอยากเรียนรู้

 

 

 

อโรม่า พร้อมไม้กระจายความหอม

ขวดเล็กชุดละ 20 บาท เท่านั้น 

(ขั้นต้ำกลิ่นละ 1 โหล)

หมายเหตุ ซื้อไปบรรจุเองต้นทุนดีกว่านี้คะ

ขายดีมากคะ กลิ่นกระจายดีมาก

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

 

NEW ขวดแบบใหม่

เหมาะเป็นของขวัญปีใหม่

ขนาด 8 cc

ราคาส่ง 25 บาท/ขวด 

  


  

  ขวดสเปรย์แก้ว 10 cc 

ส่ง

โหลละ 38

บาท /10 โหล 

 

ขวดสเปรย์แก้ว 15 cc
แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 45

บาท/10 โหล 

ขวดสเปรย์แก้ว   20 cc

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 55

บาท/10 โหล  

 

ขวดสเปรย์แก้ว  30 cc

แบบคุณภาพดี  

 ส่ง

โหลละ 78

บาท/10 โหล    

 

  

 

ลูกกลิ้งเกลียว   3 cc 

-

 

 ลูกกลิ้งทิวลิป 3 cc

-

 

 ลูกกลิ้งกระโปรง 3 cc

-  

 

 ลูกกลิ้งเหลี่ยม  5 cc

 -

 

 ลูกกลิ้งกลมใส 5 cc

 

 ลูกกลิ้งลายตรง 5 cc

 -

 

ลูกกลิ้งกลมใส 10 cc  

-

 

ลูกกลิ้งเพชร 10 cc 

  -

 

 ลูกกลิ้งกลมขุ่น 10 cc 

 -

img_234.jpg - 29.59 Kb 

ลูกกลิ้งเกลียว 10 cc  

 -

 

ลูกกลิ้งพลาสติก 10  cc

 -

 

ซิบ ฝาพลาสติก 30 cc

ส่ง

ใบละ 12

บาท/ โหล 

หอคอย ฝาพลาสติก 30 cc 

ส่ง

ใบละ 12

บาท/ โหล 

 

ปารีส ฝาพลาสติก 30 cc

ส่ง

ใบละ 12

บาท/ โหล 

-

 เจโต ฝาพลาสติก 30 cc 

ส่ง

ใบละ 12

บาท/ โหล 

 ลูกเต๋า ฝาพลาสติก


ราคา ส่ง

ใบละ 9 บาท

 

 

สเปรย์ พลาสติก 8 cc

 


 

 

ส่ง

โหลละ ***

บาท/10 โหล  

 

 

 

-

สเปรย์ พลาสติก 25 cc 

สินค้าหมดครับ 

ส่ง

โหลละ ***

บาท/10 โหล  

 img_232.jpg - 27.44 Kb

 ขวดสเปรย์ พลาสติก 5 cc

 แบบพิเศษ ฝาล็อค กันซึม 


ส่ง

โหลละ ***

บาท / 10 โหล 

 

ขวดสเปรย์ พลาสติก 5 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

ส่ง

โหลละ ***

บาท/10 โหล  

 


 

ขวดสเปรย์ พลาสติก 10 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 

 

ส่ง

โหลละ ***

บาท /10 โหล 

 

  ขวดสเปรย์ พลาสติก 15 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 ส่ง

โหลละ ***

บาท /10 โหล

 

 ขวดสเปรย์ พลาสติก 20 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 ส่ง

โหลละ ***

บาท /10 โหล

 

 ขวดลูกเต๋าฝาอลู  30 cc

 แบบคุณภาพดี  

ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล 

 

 

 

 ขวดเจโตใส  30 cc

 แบบคุณภาพดี 

 

 

ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล 

   ขวดปารีสขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

NEW !!!!

 

ขวดเจโตขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล 

 

 ขวดหอคอยขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล -

 

 ขวดซิปขุ่น 30 cc

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล  

 

ขวดเจโต  30 cc

แบบคุณภาพดี 


-ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล 

 

ขวดซิป  30 cc 

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล 

 

 ขวดปาริส 30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 14

บาท/ โหล 

  NEW 

ขวดมูนสตาร์ 30 cc 

คุณภาพดี 

 

NEW 

ขวดโคซี่30 cc 

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์    

 -
 


NEW 

ขวดวาเลนติโน่ 30 cc 

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์   

 
  NEW 

ขวดลาคอส 30 cc

คุณภาพดี 

 
 

NEW 

 ขวดลาคอส 30 cc แบบใส

คุณภาพดี 
  NEW 

 ขวดลาคอส 30 cc แบบสีดำ

คุณภาพดี 

 -
   ..... NEW ..... 

ขวด บูมมิ่ง แบบราคาประหยัด ฝาในสีเงิน  30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์

 

** ข้อแตกต่าง ดูจากภาพประกอบนะครับ

ฝาในสีทองคือขวด บูมมิ่ง แบบคุณภาพดี

รุ่นถูก ฝาทำจากวัสดุ resin (จะไม่ใสมาก)

รุ่นคุณภาพดี ฝาทำจากวัสดุ  surlyn

ฝาจะใส และ จะไม่ทำ ปฎิกริยา กับ แอลกอฮอล์

  

 

..... NEW ..... 

ขวด บูมมิ่ง แบบคุณภาพดี แก้วหนา  30 cc

 -
   ..... NEW สวย ....

ขวด บูมมิ่ง ฝาดำ  30 cc

แบบพรีเมี่ยม
 -
   ..... NEW สวย ..... 

ขวด บูมมิ่ง ฝาชมพู  30 cc

แบบพรีเมี่ยม
 -

  ..... NEW สวย ..... 

ขวด บูมมิ่ง ฝาม่วง  30 cc

แบบพรีเมี่ยม
 -
 
..... NEW ..... 

ขวด มาโลน แก้วหนา ฝาอลูฯ ทอง 30 cc

 
 ..... NEW ..... 

ขวด มาโลน แก้วหนา ฝาอลูฯ ดำ 30 cc

 

 ขวดรีเบล 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดกลมขุ่น ฝาไดม่อน  30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

 

New !! 

ขวดเหลี่ยนเล็ก 20 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดพาราไดร์ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

-

New !!

ขวดเอ็มไพร์ 30 cc

แบบพรีเมี่ยม 

 -

 

 ขวดโชว์ กลมเพ้น 110

แบบคุณภาพดี 

-  

 

ขวดคริสตัล 30 cc

แบบพรีเมี่ยม 

 

 

 ขวดมูนสตาร์ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

 -

 

 ขวดเชอร์ร็อค 30 cc 

แบบคุณภาพดี 

 -

 

ขวดลูซี่ 10 cc

แบบคุณภาพดี 

 

-

New...!!

ขวดแชมป์เปี้ยน 30 cc 

แบบคุณภาพดี 

 

 

 -

 

New !!

ขวดชาเน่ 30 cc

แบบคุณภาพดี 

 -

 

 ขวดลิปสติก 15 cc

-

 

รูป 1 ขวดขนาดออนต์

รูป 2 ขวดขนาด 60 cc

รูป 3 ขวดขนาด 120 cc

 รูป 4 ขวดขนาด 250 cc

รูป 5 ขวดขนาด 450 cc 

 -

 

ขวดโชว์หน้าร้านโบว์ลิ้ง 300 cc

 -

 

ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาทอง-เงิน 100 cc

-

 

ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาทอง-เงิน 120 cc

-

 

 ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาอลูฯ  110 cc

-

 

 ขวดโชว์หน้าร้านสเปรย์กลมขุ่นฝาพลาสติกขาว  85 cc

-

 

 

ขวดโชว์หน้าร้านบาคาดี้ 160 cc

 

-

 

 


 

 ชั้นไม้แบบเรียบขนาด 50 cm

แนะนำลูกค้าซื้อผ้ามาปูเพื่อเพิ่มความสวยงาม  

 

 -

 

ชั้นไม้แบบเรียบขนาด  100 cm

แนะนำลูกค้าซื้อผ้ามาปูเพื่อเพิ่มความสวยงาม 

 

 

ชั้นไม้จริง ขนาด 34 cm 

 -

 

 ชั้นไม้จริง ขนาด 50-56 cm

 

 

 -

-

 -

 หมายเหตุ หากต้องการดูขวดแบบอื่น ๆ โปรดคลิ๊กดูที่แถบลิ้งขวดครับ

 สื่อธรรมะ

เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์

เสียงธรรมหลวงพ่อจรัญ

เสียงธรรมหลวงพ่อชา

สุขภาพ

หมอเขียว 

 
 

 

  กลิ่นใหม่

 Jomalo​ Bubel​ โจมาโลน​ บลูเบล

aura มิสออร่า

 Bur my บลูเบอรี่ มาย บรัช

Tom F. Leather ทอมฟอร์ท เลทเตอร์ 

Lavia Bella ลาเวียร์เบลล่า 

Ver Eros เวอร์ซา อีร๊อส  

YSL O' black โอ้เปี้ยม แบล็ค

  ขนม

ไฮยีน ไวท์

Poison Girl

Eter Aqua 

ยิปแซง YSL Mon Paris

แอนนา ยูนิคอร์น

Jomalo wood & sea

Japal Scandalชองปอง สแกนเดิล)​

DEE NE GUM (ดีนี่ กั๊ม)​ 

BL Omia Pur. (ออมเนียร์ ม่วง)​

Juisy rose (วีว่า จูซี่โรส)

กล้วยไม้ 

Nasiso นาซิโช่

Red si อามานี่ เรดซิ

D.SAVAGE​ ดิออร์​ ซเวส

Guici​ Guty กุชชี่​ กิวตี้  New!! 

เบบี้​ มาย​ เขียว  New!! 

มิส​ ญาญ่า

เบบี้​ มาย​ ม่วง

 ดาวนี้​ ชมพู

Dior​ J. ดิออร์​ จอย 

Jomalon Eng. Pear (โจมาโลน อิงลิช เพียร)

Kodomo โคโดโมะ

DEE NE Morning ดีนีฟ้า

DEE NE STAR ดีนี่ชมพู

ES CHERRY เอสคาด้า เชอร์รี่ 

VR Bright เวอร์ซาเช่ ไบร์ทคริสตัล

POLA Red M โปโล เรด ช

 Gui Flora (กุชชี่ ฟลอร่า) 

Vic Sosexy(วิคตอเรีย​ โซเซ็กซี่)​

Adidas blue (อดิดาส​ ​บลู) 

 Chan Pink (ชาแนลช้าน พิ้ง)

PLAY SUITE M เพลย์ ซุท ช. 

GIO M จิโอ้ 

MID FAN มิดไนท์ แฟนตาซี

MISS BOOMING มิส บูมมิ่ง

BOMSELL วิค บอมเชล

 Posaku (โพซากุ)

 Sweety White (สวีตตี้ ไวท์)
CC Suite M ( CC OO ซุเอซ ช.) 
 Po Angle (ปู ไปรยา)
 CH VIVA (ชาแนล ชานซ์ ม่วง)
 You and Me
Coffee (กาแฟ) 

BETIFUL LOVE  บิ้วตี้ฟลู เลิฟ

 Vick Pink (วิคตรอเรีย พิ่งค์)
Shape (อนันดา) 
 Cool Night M. (คลูวอเตอร์ ไนท์ ช.)
 Play Girl (เพล์เกริ์ล)
 Miss Cherry (มิสเชอร์รี่)
 Pheromon M. (ฟีโรโมน ช.)
 DKNY Pink (แอ๊ปเปิ้ล ชมพู)
 Benz M (เบนซ์ ช.)
ซินเดอเรลล่า 
Jacob Decy (จาคอบ เดซี่) 
Secret Kiss (คริส หอวัง)
 Oh Black (มาริโอ้)
 เซ็กซี่ ใบเตย
 Pretty Mat (ชมพู่ 2)
Play Vegus (เพล์บอย เวกัส) 
 Sugas (ซูกัส)
 CK Red M.
 CK Red W.

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/GraphicFlower25.gif

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอื่น ๆ  

 

 

    

รูปสินค้าที่ทางร้านส่งในแต่ละวัน

 ลูกค้าจึงมั้นใจได้ว่าได้รับสินค้าแน่นอนครับhttp://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallgood1.jpg

รูปหน้าร้านและสโตร์บางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallshop.jpg

 ตัวอย่าง Line ของ ลูกค้าผู้มีพระคุณบางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallline.jpg