thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
พิมพ์ PDF
 

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/img_48.jpghttp://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/promotionshow.gifhttp://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/img_45.jpg

คุ ณ ภ า พ  ป ร ะ ห ยั ด  ซื่ อ สั ต ย์  

นั้ น คื อ เ ร า   B e s t  P e r f u m e

ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม ผู้นำเข้าและเครือผู้นำเข้า

ขวดบรรจุภัณฑ์ หัวเชื้อน้ำหอมฝรั่งเศสแท้เกรด A

พร้อมอุปกรณ์สำหรับจำหน่ายน้ำหอมทุกชนิด

คุณภาพดี ราคาสุดคุ้ม

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า   ถึ ง ห น้ า บ้ า น ท่ า น

ค้าขายสบายใจ ถูกต้องตามกฏหมาย 

ทะเบียนร้าน ใบสรรพสามิตร สรรพากร ศุลกากร ครบถ้วน

ส า ย ด่ ว น คุ ณ นั น 0 9 5 - 5 4 5 - 2 8 9 3  I D   L I N E   :   n u n t a n a i

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

คุณภาพดี เหมาะกับการลงทุน

ขนาด 120 cc ราคา 100 บาท

ขนาด 250 cc ราคา 200 บาท

ขนาด 1,000 cc ราคา 750 บาท

หมายเหตุ ต่ำสุด cc ละ 0.75 บาท

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/ice.jpg

 โ ป ร โ ม ชั่ น น้ำ ห อ ม เ ย็ น ๆ  ส บ า ย ก ร ะ เ ป๋ า

หัวเชื้อน้ำหอมฝรั่งเศสแท้เกรด A ยอดนิยม

เพียง ออนซ์ ละ 50 บาท เท่านั้น 

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอมโปรโมชั่น  

 

หัวเชื้อนำ้หอม ฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

ขนาดออนซ์ 25 cc ราคา 68 บาท

ขนาด 120 cc ราคา 260 บาท

ขนาด 250 cc ราคา 490 บาท

ขนาด 1,000 cc ราคา 1,590 บาท

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/IMG_145.jpg

พิเศษ สุดคุ้ม wow !!!

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรด ส่งร้านทุกอย่าง 20

ขนาด 1,000 cc ราคา 500 บาท

ขนาด 3,000 cc ราคา 1,470 บาท

ขนาด 5,000 cc ราคา 2,400 บาท

 หมายเหตุ ต่ำสุด cc ละ 0.48 บาท

เฉพาะขนาด 1,000cc ขึ้นไป เท่านั้น

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

(หากนำไปบรรจุขวดปากกาต้นทุน ขวด + น้ำหอม = 8.17 บาท/ขวด)

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/IMG_130.jpg

น้ำหอมฝรั่งเศสเกรด A บรรจุขวดปากกาใส

ต้นทุนเพียงขวดละ  11.5 บาท เท่านั้น

หมายเหตุ ลูกค้านำไปบรรจุเองคะ

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/IMG_141.jpg

อโรม่า พร้อมไม้กระจายความหอม

ส่งชุดละ 20 บาท

(ขั้นต้ำกลิ่นละ 1 โหล)

หมายเหตุ ซื้อไปบรรจุเองต้นทุนดีกว่านี้คะ

ขายดีมากคะ กลิ่นกระจายดีมาก

 

ขวดสเปรย์

10 cc

ภาพหมาย 3

ส่ง โหลละ 35 บาท

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/img_117.jpg

ขวดปากกาใส

10 cc

ส่ง โหลละ 38 บาท
 

ซิบ

ฝาพลาสติก

30 cc

ส่ง ใบละ 10 บาท

 

หอคอย

ฝาพลาสติก 

 

30 cc

ส่ง ใบละ 10 บาท


ปารีส

ฝาพลาสติก
 

30 cc

ส่ง ใบละ 10 บาท


 

ลูกเต๋า

ฝาพลาสติก

30 cc

ส่ง ใบละ 9 บาท

 
http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/IMG_129.JPG
ขวดแฟนซีเล็กคละแบบ

7-12 cc

ส่ง 102 บาท/โหล

 หมายเหตุ หากต้องการดูขวดแบบอื่น ๆ โปรดคริ๊กดูที่แถบลิ้งขวดครับ

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน

เพื่อช่วยลูกค้าให้เปิดร้านอย่างสบายใจ สบายกระเป๋า

ลูกค้าสามารถให้ทางร้านจัดชุดเริ่มต้นเปิดร้านตามงบประมาณของลูกค้าได้ โดยติดต่อ คุณนัน 095-545-2893 ID Line: nuntanai

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้ตามความต้องการครับ (โปรดคลิ๊กที่ชื่อชุดเพื่อดูรายละเอียด)

ปริมาณน้ำหอมที่ได้รับคือ 120 ซีซีเต็ม/ขวด ในทุกชุด

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totalset1.gif
 ชื่อชุด งบประมาณ(บาท)
 ชุดปากกาพารวย NEW !! มาตามคำเรียกร้อง  1,400
 ชุดก้าวย่างอย่างมั่นคง 1,450
 ชุดเริ่มต้นเป็นเถ้าแก่ (ยอดนิยม) 2,990
 ชุดเริ่มต้นเป็นเศรษฐี 4,490
 ชุดเถ้าแก่ใหม่ 7,490
 ชุดเศรษฐีใหม่ 11,990
 ชุดเถ้าแก่ใหญ่ 16,990
 ชุดเศรษฐีใหญ่ 29,990

 ชุดมหาเศรษฐี  (เริ่มต้นการเป็นร้านส่ง)

(ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง) 

 70,000
 ชุดเถ้าแก่ร้านส่ง (ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง) 

 100,000

 ชุดเศรษฐีร้านส่ง (ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง)  300,000
ชุดเศรษฐีใหญ่ร้านส่ง (ติดต่อเพื่อ เลือกสินค้าโดยตรง) 600,000
 ชุดมหาเศรษฐีร้านส่ง  (ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง)  1,000,000

 หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกกลิ่นเองได้  หรือให้ทางร้านเลือกกลิ่นยอดนิยม

(โดยสามารถดูข้อมูลจากรายชื่อน้ำหอม, กลิ่นยอดนิยม หรือ กลิ่นใหม่)

รูปสินค้าที่ทางร้านส่งในแต่ละวัน

 ลูกค้าจึงมั้นใจได้ว่าได้รับสินค้าแน่นอนคะhttp://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallgood1.jpg

รูปหน้าร้านและสโตร์บางส่วนคะ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallshop.jpg

 ตัวอย่าง Line ของ ลูกค้าผู้มีพระคุณบางส่วนคะ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallline.jpg

  กลิ่นใหม่

 KAKA FINE กาก้า ฟิน 

BETIFUL LOVE  บิ้วตี้ฟลู เลิฟ

GIO M จิโอ้ 

MID FAN มิดไนท์ แฟนตาซี

ADDY ICE อดิด๊าซ ไอซ์

MISS BOOMING มิส บูมมิ่ง

BOMSELL วิค บอมเชล

 Posaku (โพซากุ)

 Sweety White (สวีตตี้ ไวท์)
CC Suite M ( CC OO ซุเอซ ช.) 
 Po Angle (ปู ไปรยา)
 CH VIVA (ชาแนล ชานซ์ ม่วง)
 You and Me
 CK Red M.
 CK Red W.
 Vick Pink (วิคตรอเรีย พิ่งค์)
Shape (อนันดา) 
 Cool Night M. (คลูวอเตอร์ ไนท์ ช.)
 Play Girl (เพล์เกริ์ล)
 Miss Cherry (มิสเชอร์รี่)
 Pheromon M. (ฟีโรโมน ช.)
 DKNY Pink (แอ๊ปเปิ้ล ชมพู)
 Benz M (เบนซ์ ช.)
 Balon Ga (บาลองก้า)
Jacob Decy (จาคอบ เดซี่) 
Secret Kiss (คริส หอวัง)
 Oh Black (มาริโอ้)
 เซ็กซี่ ใบเตย
 Pretty Mat (ชมพู่ 2)
Play Vegus (เพล์บอย เวกัส) 
 Sugas (ซูกัส)
 Iron man (ไอรอน แมน)
ซินเดอเรลล่า

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/GraphicFlower25.gif

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอื่น ๆ