thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
พิมพ์ PDF
 
 

 

คุ ณ ภ า พ  ป ร ะ ห ยั ด  ซื่ อ สั ต ย์  

นั้ น คื อ เ ร า   B e s t  P e r f u m e

ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม ผู้นำเข้าและเครือผู้นำเข้า

ขวดบรรจุภัณฑ์ หัวเชื้อน้ำหอมฝรั่งเศสแท้เกรด A พร้อมอุปกรณ์สำหรับจำหน่ายน้ำหอมทุกชนิด

คุณภาพดี ราคาสุดคุ้ม

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า   ถึ ง ห น้ า บ้ า น ท่ า น

ค้าขายสบายใจ ถูกต้องตามกฏหมาย 

ทะเบียนร้าน ใบสรรพสามิตร สรรพากร ศุลกากร ครบถ้วน

สนใจติดต่อ​ คุณนัน​ 095-545-2893

  

I D   L I N E   :  @thaibestperfume

การสั่งจองสินค้านำเข้าเฉพาะแบบ

ลูกค้าต้องโอนค่ามัดจำสินค้า 50% ของยอดจองสินค้าทุกครั้ง

และจ่ายส่วนที่เหลืออีก​ 50% ตอนสินค้าพร้อมส่งลูกค้าครับ 

ระยะเวลาในการรอสินค้าจอง ประมาณ 1-5 วันทำการ 

วิธีการสั่งซื้อ และ วิธีการจัดส่ง 

 **ลูกค้า กทม. และ ปริมณฑล ระยะเวลาส่งเพียง 1 วันทำการ หลังวันที่สินค้าถูกจัดส่ง **  

 ตัวอย่างการตกแต่งร้านโดยใช้ขวดโชว์หน้าร้าน 

 ความรู้เรื่องน้ำหอม 

ข้อมูลดี ๆ ที่พ่อค้า-แม่ค้า มือใหม่

ควรทราบไว้เป็นความรู้ครับ 

  

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

คุณภาพดี เหมาะกับการลงทุน

ขนาด 120 cc  ราคา 105 บ. (0.87 บ./cc)

ขนาด 250 cc ราคา 210 บ. (0.84 บ./cc)

ขนาด 1,000 cc  ราคา 795 บ. (0.795 บ./cc)

 หมายเหตุ เฉลี่ยต่ำสุด  0.795 บ./cc

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 หัวเชื้อนำ้หอม ฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

ขนาด 25 cc  ราคา 69 บ.  โปรโมชั่น ซื้อ 10 ฟรี 1 

 ขนาด 120 cc  ราคา 268 บ. 

 ขนาด 250 cc  ราคา 498  บ. 

 ขนาด 1,000 cc ราคา 1,598 บ. 

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

รายชื่อน้ำหอม 

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/IMG_145.jpg

พิเศษ สุดคุ้ม wow !!!

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรด ส่งร้านทุกอย่าง 20

ขนาด 1,000 cc  ราคา 525 บ. (0.525 บ./cc)

 ขนาด 3,000 cc ราคา 1,495 บ. (0.498 บ./cc)

 ขนาด 5,000 cc  ราคา 2,435 บ. (0.487 บ./cc)

 หมายเหตุ ราคาต่ำสุด cc ละ 0.487 บาท

 เฉพาะขนาด 1,000cc ขึ้นไป เท่านั้น

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

(หากนำไปบรรจุขวดปากกาต้นทุน ขวด + น้ำหอม = 8.17 บาท/ขวด)

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 
 แอลกอฮอล์ 
 ขนาด 1,000 cc ราคา 95 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 450 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 1,275 บาท 
 
  ส่วนผสม ธรรมดา
 ขนาด 1,000 cc ราคา 125 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 600 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 1,725 บาท 
 
ส่วนผสม  A
 ขนาด 1,000 cc ราคา 150 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 725 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 2,100 บาท  
 
ส่วนผสม AA
 ขนาด 1,000 cc ราคา 200 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 950 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 2,700 บาท  

 


น้ำหอมฝรั่งเศสเกรด A ยอดนิยม

ขนาด 120 cc + ขวดปากกาใส 12 ใบ

ปกติ ราคา ชุดละ 195 บาท

เมื่อซื้อ 10 ชุด ขึ้นไปราคา 143 บาท/ชุด

โปรโมชั่น วันนี้ - 28 ก.พ. 2562

ราคา 143 บาท/ชุด ตั้งแต่ชุดแรก ครับ  

 ต้นทุนเพียงขวดละ  11.91 บาท เท่านั้น

สามารถเลือกชนิดปากกาใสได้ ดังนี้ ครับ 

ปากกาใสฝาสี หรือ ปากกาใสฝาดำ หรือ ปากกาใสฝาขาว

หมายเหตุ ลูกค้านำไปบรรจุเองครับ

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

  

 ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 20 ซีซี แนะนำขายปลีก 80-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 20 บาท/ขวด 

65 บาท/ 1 ขวด

60 บาท / 3 ขวด 

55 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป

ชุดบรรจุเอง 43.34 บาท/ขวด 

เหมาะที่จะขาย ตาม web , facebook , line   

รายชื่อน้ำหอม    

 

  ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 100-150 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

85 บาท/ 1 ขวด

80 บาท / 3 ขวด 

69 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป

ชุดบรรจุเอง 49.50 บาท/ขวด  

เหมาะที่จะขาย ตาม web , facebook , line  

รายชื่อน้ำหอม    

  

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 90-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

75 บาท/ 1 ขวด

70 บาท / 3 ขวด 

60 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป 

ชุดบรรจุเอง 40.50 บาท/ขวด  

เหมาะที่จะขาย ตาม web , facebook , line    

 รายชื่อน้ำหอม    

 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 90-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

75 บาท/ 1 ขวด

70 บาท / 3 ขวด 

60 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป

ชุดบรรจุเอง 40.50 บาท/ขวด 

เหมาะที่จะขาย ตาม web , facebook , line   

รายชื่อน้ำหอม     

 เพื่อน้อมนำพระราชดำรัส ในหลวง ร.9 

ทางร้านมีนโยบาย

มอบความรู้เรื่องการขายน้ำหอม ซีซี  

เพื่อเป็นวิชาชีพ แก่ผู้ที่สนใจ 

ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ซึ่งได้นำประสบการณ์ของทางร้าน

มาแบ่งปันเป็นความรู้

ดยไม่มีข้อผูกมัด

 ม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าภายในร้านแต่อย่างใด

 ทุกวันพุธ เวลา 11:00 น. ของทุกสัปดาห์

โดยสามารถจองที่นั่งได้ที่  line@ : @thaibestperfume

 

 

                          ชุด KIT DIY น้ำหอมผสมเอง  แบบเข้มข้น 65 cc

ชุดละ 125 บาท

 ซื้อ 10 ฟรี 1 

สามารถเปลี่ยนเป็นหัวเชื้อเกรด AA เข้มข้นพิเศษ แบบ พรีเมี่ยม
โดยเพิ่มเงินจากราคาที่แจ้งอีกชุดละ 55 บาท 

    

                        ชุด KIT DIY น้ำหอมผสมเอง แบบเข้มข้นพิเศษ 50 cc 

 ชุดละ 130 บาท

 ซื้อ 10 ฟรี 1

สามารถเปลี่ยนเป็นหัวเชื้อเกรด AA เข้มข้นพิเศษ แบบ พรีเมี่ยม
โดยเพิ่มเงินจากราคาที่แจ้งอีกชุดละ 55 บาท 

                       ชุด KIT DIY น้ำหอมผสมเอง  แบบธรรมดา 120 cc

 ชุดละ 145 บาท

 ซื้อ 10 ฟรี 1 

สามารถเปลี่ยนเป็นหัวเชื้อเกรด AA เข้มข้นพิเศษ แบบ พรีเมี่ยม
โดยเพิ่มเงินจากราคาที่แจ้งอีกชุดละ 55 บาท 

 

อโรม่า พร้อมไม้กระจายความหอม

ขวดเล็กชุดละ 20 บาท เท่านั้น 

(ขั้นต้ำกลิ่นละ 1 โหล)

หมายเหตุ ซื้อไปบรรจุเองต้นทุนดีกว่านี้คะ

ขายดีมากคะ กลิ่นกระจายดีมาก

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  


 

NEW ขวดแบบใหม่

เหมาะเป็นของขวัญปีใหม่

ขนาด 8 cc

ราคาส่ง 25 บาท/ขวด 


โปรโมชั่น ฉลอง ปีใหม่ 2019

 ปากกาเพ้น 10 cc แบบถูก เนื้อแก้วบาง สีฝาจืด

ปกติ ส่ง โหลละ 48 บาท/10 โหล ยกลัง 45 บาท/โหล   

ลดเหลือ 34 บาท/โหล เท่านั้น

เมื่อซื้อน้ำหอมครบ 1,000 บาทขึ้นไป   

โปรโมชั่น 

ขวดโชว์หน้าร้าน ขนาด 250 cc ปกติ 220

ซื้อพร้อมชุดเริ่มต้นเปิดร้านลดเหลือเพียง 35 บาท เท่านั้น

ดูแบบขวดโชว์

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน

รายชื่อน้ำหอม

 

 ขวดสเปรย์แก้ว 10 cc 
แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 38

บาท /10 โหล 

 

ขวดสเปรย์แก้ว 15 cc
แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 39

บาท/10 โหล 

 

ขวดสเปรย์แก้ว   20 cc

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 50

บาท/10 โหล  

 

ขวดสเปรย์แก้ว  30 cc

แบบคุณภาพดี 

 

 


ส่ง

โหลละ 78

บาท/10 โหล   

 

 

 แจ้งข่าว รายการ สินค้า แบบถูก นะครับ

มีลักษณะภายนอกใกล้เคียงแบบมาตราฐานครับ

แต่จะบางกว่าสินค้าแบบมาตราฐาน

ตัวที่ทางร้านจำหน่ายอยู่ครับ

ซึ่งเราจะนำมาจำหน่ายคู่กันกับ

ตัวเดิมที่จำหน่ายอยู่ครับ

เพื่อเพิ่มทางเลือก ให้สำหรับลูกค้าครับ

สินค้าตัวนี้ เหมาะกับร้านค้า

ที่มีการหมุนเวียนสินค้าเร็วนะครับ

หมายเหตุ สินค้าเป็นสินค้าราคาถูก จึงมีข้อด้อยดังนี้

1. ตัวแก้วเมื่อตากแดดจะขึ้นฝ้าง่าย

2.หากตากแดดนาน ๆ จะแตกได้เอง โดยไม่ต้องตกแตก

3. ควรใช้ความระมัดระวังในการปิดฝา

เพราะจะทำให้เกลียวฝาแตกได้

4.สินค้า กลุ่มนี้ทางร้านไม่รับประกันสินค้าแตกครับ

5. เหมาะสำหรับร้าน ที่จะส่งสินค้าทุกอย่าง 20 บาทครับ

เพราะต้นทุนจะต่ำมาก

และลูกค้าไม่นำขวดกลับมาเติมอีก

**** ทางร้านขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนครับ ****

 

  แจ้งข่าวสินค้าราคาถูก

 

 Best Perfume

 


 


 ขวดปากใส ฝาสี 10 cc
แบบถูก เนื้อแก้วบาง สีฝาจืด
 สินค้าตัวนี้ไม่รับประกันสินค้าแตกครับ 

 

 

 

 

 

ส่ง

โหลละ 35

บาท/10 โหล

ยกลัง 32.5 บาท/โหล 

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/img_117.jpg

 ขวดปากกาใสสี  10 cc แบบคุณภาพดี

ส่ง

โหลละ 38

บาท/10 โหล  

 

 ขวดปากกาใสฝาขาว  10 cc  แบบคุณภาพดี

ส่ง

โหลละ 38

บาท/10 โหล 

 

NEW...!!!

ขวดปากกาใสฝาดำ 10 cc

แบบคุณภาพดี 

 

 

 ส่ง

โหลละ 38

บาท/10 โหล 

 

 ขวดปากกากลมใสฝาอลู 10 cc 

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 64

บาท/10 โหล 

 

ขวดปากกาขุ่น ฝาอลู 10 cc  

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 64

บาท /10 โหล 

 

ปากาเพ้น 10 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 64 

บาท/10 โหล

 

 

ลูกกลิ้งเกลียว   3 cc 

-

 

 ลูกกลิ้งทิวลิป 3 cc

-

 

 ลูกกลิ้งกระโปรง 3 cc

-  

 

 ลูกกลิ้งเหลี่ยม  5 cc

 -

 

 ลูกกลิ้งกลมใส 5 cc

 

 ลูกกลิ้งลายตรง 5 cc

 -

 

ลูกกลิ้งกลมใส 10 cc  

-

 

ลูกกลิ้งเพชร 10 cc 

  -

 

 ลูกกลิ้งกลมขุ่น 10 cc 

 -

img_234.jpg - 29.59 Kb 

ลูกกลิ้งเกลียว 10 cc  

 -

 

ลูกกลิ้งพลาสติก 10  cc

 -

 

ซิบ ฝาพลาสติก 30 cc

 

 

 

 

ส่ง

ใบละ 10 บาท

 

 

 

หอคอย ฝาพลาสติก 30 cc 

ส่ง

ใบละ 10 บาท

 

ปารีส ฝาพลาสติก 30 cc


 ส่ง

ใบละ 10 บาท

 ลูกเต๋า ฝาพลาสติก


ส่ง

ใบละ 9 บาท

 

 

สเปรย์ พลาสติก 8 cc

 


 

 

58 บาท/โหล 

 **มีจำนวนจำกัด** 

 

 

 

สเปรย์ พลาสติกใส  24 cc 

 58 บาท/โหล 

 **มีจำนวนจำกัด** 

 หมดแล้วนะคะ

 ต้องรอรอบหน้าคะ

 img_232.jpg - 27.44 Kb

 ขวดสเปรย์ พลาสติก 5 cc

 แบบพิเศษ ฝาล็อค กันซึม 


ส่ง

โหลละ 85

บาท / 10 โหล 

 

ขวดสเปรย์ พลาสติก 5 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

ส่ง

โหลละ 80

บาท/10 โหล  

 


 

ขวดสเปรย์ พลาสติก 10 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 

 

ส่ง

โหลละ 84.5

บาท /10 โหล 

 

  ขวดสเปรย์ พลาสติก 15 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 ส่ง

โหลละ 94.5

บาท /10 โหล

 

 ขวดสเปรย์ พลาสติก 20 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 ส่ง

โหลละ 94.5

บาท /10 โหล

 

 

 

 ขวดเจโตใส  30 cc

 แบบคุณภาพดี 

 

 


ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล 

   ขวดปารีสขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

NEW !!!!

 

ขวดเจโตขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล 

 

 ขวดหอคอยขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 13

 บาท/ โหล  

 

 ขวดซิปขุ่น 30 cc

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล  

 

ขวดเจโต  30 cc

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 15

บาท/ โหล  

 

ขวดซิป  30 cc 

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 13

บาท/โหล

 

 ขวดปาริส 30 cc

แบบคุณภาพดี 

ในภาพขวดเล็กที่สุดครับ 

ส่ง

ใบละ 13

บาท/โหล 

 

 ขวดรีเบล 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดกลมขุ่น ฝาไดม่อน  30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

 ขวดคันที่ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดพาราไดร์ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดทับทิม 35 cc

แบบคุณภาพดี 

 -

 

 ขวดโชว์ กลมเพ้น 110

แบบคุณภาพดี 

-  

 

 ขวดฮาร์ทร็อค 45 cc

-

 

 ขวดกลมสีฝาอลูฯ 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

 ขวดมูนสตาร์ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

 -

 img_233.jpg - 32.85 Kb

 ขวดเชอร์ร็อคสี 30 cc 

แบบคุณภาพดี 

 -

 

 ขวดเชอร์ร็อค 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

New...!!

ขวดแชมป์เปี้ยน 30 cc 

แบบคุณภาพดี 

 

 

 -

 

New...!!

ขวดแชมป์เปี้ยน 30 cc 

 แบบคุณภาพดี

 

 

 -

 

 ขวดลิปสติก 15 cc

-

 

รูป 1 ขวดขนาดออนต์

รูป 2 ขวดขนาด 60 cc

รูป 3 ขวดขนาด 120 cc

 

รูป 4 ขวดขนาด 250 cc
รูป 5 ขวดขนาด 450 cc 

 

 

 

 

 -

 

ขวดโชว์หน้าร้านโบว์ลิ้ง 300 cc

 -

 

ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาทอง-เงิน 100 cc

-

 

ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาทอง-เงิน 120 cc

-

 

 ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาอลูฯ  110 cc

-

 

 ขวดโชว์หน้าร้านสเปรย์กลมขุ่นฝาพลาสติกขาว  85 cc

-

 

 

ขวดโชว์หน้าร้านบาคาดี้ 160 cc

 

-

 

ชั้นวางน้ำหอมตะแกรงเหล็ก ขนาด 44 cm 

มี 2 สี

สีขาว

สีชมพู 

 

 

 

 ชั้นไม้แบบเรียบขนาด 50 cm

แนะนำลูกค้าซื้อผ้ามาปูเพื่อเพิ่มความสวยงาม  

 

 -

 

ชั้นไม้แบบเรียบขนาด  100 cm

แนะนำลูกค้าซื้อผ้ามาปูเพื่อเพิ่มความสวยงาม 

 

 

ชั้นไม้จริง ขนาด 34 cm 

 -

 

 ชั้นไม้จริง ขนาด 50-56 cm

 

 

 -

-

 -

 หมายเหตุ หากต้องการดูขวดแบบอื่น ๆ โปรดคลิ๊กดูที่แถบลิ้งขวดครับ

 สื่อธรรมะ

เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์

เสียงธรรมหลวงพ่อจรัญ

เสียงธรรมหลวงพ่อชา

สุขภาพ

หมอเขียว 

 
 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน

เพื่อช่วยลูกค้าให้เปิดร้านอย่างสบายใจ สบายกระเป๋า

ลูกค้าสามารถให้ทางร้านจัดชุดเริ่มต้นเปิดร้านตามงบประมาณของลูกค้าได้ โดยติดต่อ คุณนัน 095-545-2893 ID Line: @thaibestperfume

ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าได้ตามความต้องการครับ (โปรดคลิ๊กที่ชื่อชุดเพื่อดูรายละเอียด)

ปริมาณน้ำหอมที่ได้รับคือ 120 ซีซีเต็ม/ขวด ในทุกชุด

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totalset1.gif
 ชื่อชุด งบประมาณ(บาท)
 ชุดปากกาพารวย NEW !! มาตามคำเรียกร้อง  1,400
 ชุดก้าวย่างอย่างมั่นคง 1,450
 ชุดเริ่มต้นเป็นเถ้าแก่ (ยอดนิยม) 2,990
 ชุดเริ่มต้นเป็นเศรษฐี 4,490
 ชุดเถ้าแก่ใหม่ 7,490
 ชุดเศรษฐีใหม่ 11,990
 ชุดเถ้าแก่ใหญ่ 16,990
 ชุดเศรษฐีใหญ่ 29,990

 ชุดมหาเศรษฐี  (เริ่มต้นการเป็นร้านส่ง)

(ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง) 

 70,000
 ชุดเถ้าแก่ร้านส่ง (ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง) 

 100,000

 ชุดเศรษฐีร้านส่ง (ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง)  300,000
ชุดเศรษฐีใหญ่ร้านส่ง (ติดต่อเพื่อ เลือกสินค้าโดยตรง) 600,000
 ชุดมหาเศรษฐีร้านส่ง  (ติดต่อเพื่อเลือกสินค้าโดยตรง)  1,000,000

 หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกกลิ่นเองได้  หรือให้ทางร้านเลือกกลิ่นยอดนิยม

(โดยสามารถดูข้อมูลจากรายชื่อน้ำหอม, กลิ่นยอดนิยม หรือ กลิ่นใหม่)

  กลิ่นใหม่

Kodomo โคโดโมะ

DEE NE Morning ดีนีฟ้า

DEE NE STAR ดีนี่ชมพู

ES CHERRY เอสคาด้า เชอร์รี่ 

VR Bright เวอร์ซาเช่ ไบร์ทคริสตัล

POLA Red M โปโล เรด ช

 Gui Flora (กุชชี่ ฟลอร่า) 

Vic Sosexy(วิคตอเรีย​ โซเซ็กซี่)​

Adidas blue (อดิดาส​ ​บลู) 

Coffee (กาแฟ) 

 Chan Pink (ชาแนลช้าน พิ้ง)

PLAY SUITE M เพลย์ ซุท ช. 

KAKA FINE กาก้า ฟิน 

BETIFUL LOVE  บิ้วตี้ฟลู เลิฟ

GIO M จิโอ้ 

MID FAN มิดไนท์ แฟนตาซี

MISS BOOMING มิส บูมมิ่ง

BOMSELL วิค บอมเชล

 Posaku (โพซากุ)

 Sweety White (สวีตตี้ ไวท์)
CC Suite M ( CC OO ซุเอซ ช.) 
 Po Angle (ปู ไปรยา)
 CH VIVA (ชาแนล ชานซ์ ม่วง)
 You and Me
 CK Red M.
 CK Red W.
 Vick Pink (วิคตรอเรีย พิ่งค์)
Shape (อนันดา) 
 Cool Night M. (คลูวอเตอร์ ไนท์ ช.)
 Play Girl (เพล์เกริ์ล)
 Miss Cherry (มิสเชอร์รี่)
 Pheromon M. (ฟีโรโมน ช.)
 DKNY Pink (แอ๊ปเปิ้ล ชมพู)
 Benz M (เบนซ์ ช.)
 Balon Ga (บาลองก้า)
Jacob Decy (จาคอบ เดซี่) 
Secret Kiss (คริส หอวัง)
 Oh Black (มาริโอ้)
 เซ็กซี่ ใบเตย
 Pretty Mat (ชมพู่ 2)
Play Vegus (เพล์บอย เวกัส) 
 Sugas (ซูกัส)
 Iron man (ไอรอน แมน)
ซินเดอเรลล่า 

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/GraphicFlower25.gif

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอื่น ๆ  


รูปสินค้าที่ทางร้านส่งในแต่ละวัน

 ลูกค้าจึงมั้นใจได้ว่าได้รับสินค้าแน่นอนครับhttp://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallgood1.jpg

รูปหน้าร้านและสโตร์บางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallshop.jpg

 ตัวอย่าง Line ของ ลูกค้าผู้มีพระคุณบางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallline.jpg