thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
พิมพ์ PDF

 

คุ ณ ภ า พ  ป ร ะ ห ยั ด  ซื่ อ สั ต ย์  

นั้ น คื อ เ ร า   B e s t  P e r f u m e

ศูนย์ส่งน้ำหอมเบสเพอร์ฟูม ผู้นำเข้าและเครือผู้นำเข้า ขวดบรรจุภัณฑ์

หัวเชื้อน้ำหอมฝรั่งเศสแท้เกรด A พร้อมอุปกรณ์สำหรับ จำหน่ายน้ำหอมทุกชนิด

 

คุณภาพดี ราคาประหยัด

ค้าขายสบายใจ ถูกต้องตามกฏหมาย 

ทะเบียนร้าน ใบสรรพสามิตร สรรพากร ศุลกากร ครบถ้วน

คุณนัน​ : 095-545-2893​ 

I D   L I N E   :  @thaibestperfume 

 

วิธีการสั่งซื้อ และ วิธีการจัดส่ง 

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า   ถึ ง ห น้ า บ้ า น ท่ า น

  **ลูกค้า กทม. และ ปริมณฑล ระยะเวลาส่งเพียง 1 วันทำการ หลังวันที่สินค้าถูกจัดส่ง **  

** สำหรับลูกค้าปลีกที่ ต้องการซื้อสินค้าทางร้าน แนะนำกด Link ด้านล่างครับ **

 

คริ๊กเพื่อดูชุดเริ่มต้นเปิดร้านที่นำไปขายแบบเติมใส่ขวดให้ลูกค้า

เลือกชุดที่เหมาะกับท่านครับ 

อยากทำน้ำหอมเป็นชื่อร้านตัวเองไหมครับ ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากใช้งบน้อย คริ๊กเพื่อดูรายละเอียดครับ

ทางร้านมีรับผลิตสติกเกอร์ให้พร้อมครับ ไม่ยุ่งยาก ขายง่ายครับ 

 ความรู้เรื่องน้ำหอม 

ข้อมูลดี ๆ ที่พ่อค้า-แม่ค้า มือใหม่

ควรทราบไว้เป็นความรู้ครับ 

  

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

คุณภาพดี เหมาะกับการลงทุน

ขนาด 120 cc  ราคา 105 บ. (0.87 บ./cc)

ขนาด 250 cc ราคา 210 บ. (0.84 บ./cc)

ขนาด 1,000 cc  ราคา 795 บ. (0.795 บ./cc)

 หมายเหตุ เฉลี่ยต่ำสุด  0.795 บ./cc

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 หัวเชื้อนำ้หอม ฝรั่งเศสแท้เกรดA ยอดนิยม

ขนาด 25 cc  ราคา 69 บ.  โปรโมชั่น ซื้อ 10 ฟรี 1 

 ขนาด 120 cc  ราคา 268 บ. 

 ขนาด 250 cc  ราคา 498  บ. 

 ขนาด 1,000 cc ราคา 1,598 บ. 

 คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

รายชื่อน้ำหอม 

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/IMG_145.jpg

พิเศษ สุดคุ้ม wow !!!

 นำ้หอมผสมฝรั่งเศสแท้เกรด ส่งร้านทุกอย่าง 20

ขนาด 1,000 cc  ราคา 525 บ. (0.525 บ./cc)

 ขนาด 3,000 cc ราคา 1,495 บ. (0.498 บ./cc)

 ขนาด 5,000 cc  ราคา 2,435 บ. (0.487 บ./cc)

 หมายเหตุ ราคาต่ำสุด cc ละ 0.487 บาท

 เฉพาะขนาด 1,000cc ขึ้นไป เท่านั้น

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอม 

(หากนำไปบรรจุขวดปากกาต้นทุน ขวด + น้ำหอม = 8.17 บาท/ขวด)

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  

รายชื่อน้ำหอม    

 
 แอลกอฮอล์ 
 ขนาด 1,000 cc ราคา 95 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 450 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 1,275 บาท 
 
  ส่วนผสม ธรรมดา
 ขนาด 1,000 cc ราคา 125 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 600 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 1,725 บาท 
 
ส่วนผสม  A
 ขนาด 1,000 cc ราคา 150 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 725 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 2,100 บาท  
 
ส่วนผสม AA
 ขนาด 1,000 cc ราคา 200 บาท
ขนาด 5,000 cc ราคา 950 บาท
ขนาด 15,000 cc ราคา 2,700 บาท  

 

ชุดน้ำหอมขวดปากกาใส

ราคาแนะนำ ขาย 20-50 บาท

ราคา 143 บาท/ชุด เมื่อซื้อ 10 ชุดขึ้นไปครับ

 ต้นทุนเพียงขวดละ  11.92 บาท เท่านั้น

 สินค้าที่ลูกค้าได้รับต่อชุด 

1. น้ำหอมเกรด A ยอดนิยม ขนาด 120 ซีซี 1 ขวด

2. ขวดปากกาใส 12 ใบ 

สามารถเลือกชนิดปากกาใสได้ ดังนี้ ครับ 

ปากกาใสฝาสี หรือ ปากกาใสฝาดำ หรือ ปากกาใสฝาขาว

 ** หากรับน้ำหอมขนาดใหญ่ขึ้น  รับขวดแบบยกลัง **

** และเลือกสินค้าแบบราคาประหยัด **

** ต้นทุนต้ำสุด อยู่ที่ 7.71 บาท/ขวด **  

 หมายเหตุ ลูกค้านำไปบรรจุเองครับ

รายชื่อน้ำหอม    

 
สินค้าใหม่มาแรง มาก ๆ ตอนนี้ 
 ชุดหัวเชื้อน้ำหอมผสมแบบเข้มข้น บรรจุขวดลูกกลิ้ง  3 CC พร้อมขาย 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 3 ซีซี แนะนำขายปลีก 30-35 บาท/ขวด

25 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

22 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

15 บาท /ขวด  12 ขวด /กลิ่น ขึ้นไป

 

ชุดน้ำหอม บรรจุขวดลูซี่ พร้อมขาย 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 10 ซีซี แนะนำขายปลีก 70-100 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 10 บาท/ขวด 

45 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

40 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

35 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 29.25 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด 

  

เมื่อลูกค้าทำ Logo ตัวเอง

จะได้ลักษณะคล้ายภาพตัวอย่าง  

ชุดน้ำหอม บรรจุขวดเชอร๊อค พร้อมขาย 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 100-150 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

85 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

80 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

69 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 49.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด

 

เมื่อลูกค้าทำ Logo ตัวเอง

จะได้ลักษณะคล้ายภาพตัวอย่าง

ชุดน้ำหอมบรรจุขวด เจโตใส หรือ เจโตสี หรือ เจโตขุ่น พร้อมขาย

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 90-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

75 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

70 บาท / 3 ขวด  **เลือกกลิ่นได้** 

60 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป   **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 40.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด

  

เมื่อลูกค้าทำ Logo ตัวเอง

จะได้ลักษณะคล้ายภาพตัวอย่าง

 ชุดน้ำหอมบรรจุขวด หอคอยสี หรือ หอคอยขุ่น พร้อมขาย

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 90-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

75 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

70 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

60 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป  **เลือกกลิ่นได้**  

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 40.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด  

 

เมื่อลูกค้าทำ Logo ตัวเองจะได้ลักษณะคล้ายภาพตัวอย่าง

 ชุดน้ำหอมบรรจุขวด ปารีสขุ่น  พร้อมขาย

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 90-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

75 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

70 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

60 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป  **เลือกกลิ่นได้**  

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 40.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด  

  

เมื่อลูกค้าทำ Logo ตัวเอง

จะได้ลักษณะคล้ายภาพตัวอย่าง

ชุดน้ำหอมบรรจุขวดแชมเปี้ยน พร้อมขาย  

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 35 ซีซี แนะนำขายปลีก 120-150 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 35 บาท/ขวด 

90 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

85 บาท / 3 ขวด  **เลือกกลิ่นได้** 

74 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป  **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 59.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด  

 

เมื่อลูกค้าทำ Logo ตัวเอง

จะได้ลักษณะคล้ายภาพตัวอย่าง

ชุดน้ำหอมบรรจุขวดกลมขุ่น ฝาไดม่อน ขนาด 20 cc พร้อมขาย 

 ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 20 ซีซี แนะนำขายปลีก 80-120 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 20 บาท/ขวด 

65 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

60 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

55 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 43.34 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด 

  ชุดน้ำหอม บรรจุขวดโคซี่ พร้อมขาย 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 100-150 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

85 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

80 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

69 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 49.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด

 

ชุดน้ำหอม บรรจุขวดวาเลน พร้อมขาย 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 100-150 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

85 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

80 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

69 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 49.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด 
 

ชุดน้ำหอม บรรจุขวดมาโลน พร้อมขาย 

ราคาขวดพร้อมน้ำหอม บรรจุ 30 ซีซี แนะนำขายปลีก 100-150 บาท

หากต้องการเปลี่ยนน้ำหอมเป็น เกรด AA เข้มข้นพิเศษ เพิ่ม 30 บาท/ขวด 

85 บาท/ 1 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

80 บาท / 3 ขวด **เลือกกลิ่นได้** 

66 บาท / 10 ขวด ขึ้นไป **เลือกกลิ่นได้** 

หากนำไป บรรจุเอง ต้นทุนต่ำสุด เฉลี่ย 46.50 บาท/ขวด คริ๊กดูรายละเอียด 
  

ทางร้านมีนโยบาย

มอบความรู้เรื่องการขายน้ำหอม อย่างเข้าใจได้ง่าย

เพื่อเป็นวิชาชีพ แก่ผู้ที่สนใจ 

ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

 สนใจอยากเรียนรู้

ติดต่อคุณนัน​ 095-545-2893​ 

 

 

รับทำสติกเกอร์สินค้าแบบง่าย ๆ สำหรับลูกค้าร้านน้ำหอม​ 450 บาท/ตรม. 

วิธีสั่ง​ ลูกค้าต้ิงวางเงินมัดจำ​ 50% ของราคา​ และ​อีก​ 50​ %  จ่ายเมื่อสติ๊กเกอร์ผลิตเสร็จครับ 

ตัวอย่าง หากลูกค้าสั่งสติกเกอร์ ขนาด 2x2 ตร.ซม. จะได้จำนวนสติกเกอร์ 2,340 ดวง/ตรม.

หากเล็กกว่านี้จะได้มากขึ้น หากใหญ่กว่านี้จะได้น้อยลงตามสัดส่วน 

ออกแบบให้ฟรี 1 ครั้ง แก้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกินคิดค่าออกแบบ

รายละเอียดที่ต้องแจ้ง มีดังนี้ 1.แบบโลโก้ ของลูกค้า 2. ชื้อร้าน 3.เบอร์ติดต่อ 

4.facebook หากมี 5. website หากมี 

** หากท่านสามารถ หาร้านที่ถูกกว่าได้  ท่านสามารถสั่งที่นั้นได้เลยครับ

เนื่องจากทางร้านไม่ได้ทำเอง เรารับดำเนินการให้เพื่อความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น **

ระยะเวลาในการออกแบบ และจัดทำการผลิต​ประมาณ​ 7-10​ วัน

แล้วแต่คิวของงาน​ และความยากง่ายของสติ๊กเกอร์ 

 

อโรม่า พร้อมไม้กระจายความหอม

ขวดเล็กชุดละ 20 บาท เท่านั้น 

(ขั้นต้ำกลิ่นละ 1 โหล)

หมายเหตุ ซื้อไปบรรจุเองต้นทุนดีกว่านี้คะ

ขายดีมากคะ กลิ่นกระจายดีมาก

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน  


 

NEW ขวดแบบใหม่

เหมาะเป็นของขวัญปีใหม่

ขนาด 8 cc

ราคาส่ง 25 บาท/ขวด 


 

 

 

สินค้าใหม่ อะคีลิคบล็อค แบบเหลี่ยมขอบหนา

ใช้สำหรับ โชว์เทสเตอร์แบบลูกกลิ้งขนาด 3-5 cc 

 

 

สินค้าใหม่ อะคีลิคบล็อค แบบเหลี่ยมขอบบาง

ใช้สำหรับ โชว์เทสเตอร์แบบลูกกลิ้งขนาด 3-5 cc 

 

 

 สินค้าใหม่ อะคีลิคบล็อค แบบกลมขอบหนา

ใช้สำหรับ โชว์เทสเตอร์แบบลูกกลิ้งขนาด 3-5 cc 

 

 

 

โปรโมชั่น 

ขวดโชว์หน้าร้าน ขนาด 250 cc ปกติ 220

ซื้อพร้อมชุดเริ่มต้นเปิดร้านลดเหลือเพียง 35 บาท เท่านั้น

ดูแบบขวดโชว์

ชุดเริ่มต้นเปิดร้าน

รายชื่อน้ำหอม

 

 

 ขวดสเปรย์แก้ว 10 cc 
แบบประหยัด

** แบบประหยัด แก้วจะบางกว่า  ฝาสีซีดกว่า

และขวดจะดูขนาดเล็กกว่า เตี้ยกว่า แบบคุณภาพดี **

ส่ง โหลละ 33 บาท/เมื่อซื้อ 10 โหลขึ้นไป 

หากใช้ โปรโมชั่น ดีต่อใจ

แลกซื้อ ในราคา โหลละ 29.5 บาท/ตั้งแต่ โหลแรกครับ 

  

  ขวดสเปรย์แก้ว 10 cc 
แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 38

บาท /10 โหล 

 

ขวดสเปรย์แก้ว 15 cc
แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 39

บาท/10 โหล 

ขวดสเปรย์แก้ว   20 cc

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 50

บาท/10 โหล  

 

ขวดสเปรย์แก้ว  30 cc

แบบคุณภาพดี  

 ส่ง

โหลละ 78

บาท/10 โหล    

 แจ้งข่าว รายการ สินค้า แบบประหยัด นะครับ

มีลักษณะภายนอกใกล้เคียงแบบมาตราฐานครับ

แต่จะบางกว่าสินค้าแบบมาตราฐานบ้างครับ 

สินค้าเป็นสินค้าราคาประหยัด จึงมีข้อจำกัดดังนี้

1. ตัวแก้วเมื่อตากแดดจะขึ้นฝ้าง่าย

2.หากตากแดดนาน ๆ อาจจะเปราะ

3. ควรใช้ความระมัดระวังในการปิดฝา เพราะจะทำให้เกลียวฝาแตกได้

4.สินค้า กลุ่มนี้ทางร้านไม่รับประกันสินค้าแตกครับ

5. เหมาะสำหรับร้าน ที่จะส่งสินค้าทุกอย่าง 20 บาทครับ

เพราะต้นทุนจะต่ำมาก และลูกค้าไม่นำขวดกลับมาเติมอีก

**** ทางร้านขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนครับ ****

แจ้งข่าวข้อควรระวัง

ในการใช้สินค้าราคาประหยัด

 Best Perfume

 


 


 ขวดปากใส ฝาสี 10 cc
แบบประหยัด เนื้อแก้วบาง สีฝาจืดเล็กน้อย
 สินค้าตัวนี้ไม่รับประกันสินค้าแตกครับ 

 

 

 

 

 

ส่ง

โหลละ 35

บาท/10 โหล

ยกลัง 32.5 บาท/โหล 

**สินค้า lot หลังจากนี้

ราคาจะปรับขึ้นบ้างครับ **

   

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/img_117.jpg

 ขวดปากกาใสสี  10 cc แบบคุณภาพดี

ส่ง

โหลละ 38

บาท/10 โหล  

 

 ขวดปากกาใสฝาขาว  10 cc  แบบคุณภาพดี

ส่ง

โหลละ 38

บาท/10 โหล 

 

NEW...!!!

ขวดปากกาใสฝาดำ 10 cc

แบบคุณภาพดี 

 

 

 ส่ง

โหลละ 38

บาท/10 โหล 

 

 ขวดปากกากลมใสฝาอลู 10 cc 

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 64

บาท/10 โหล 

 

ขวดปากกาขุ่น ฝาอลู 10 cc  

แบบคุณภาพดี 

 

ส่ง

โหลละ 64

บาท /10 โหล 

 

ปากาเพ้น 10 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

โหลละ 64 

บาท/10 โหล

 

 

ลูกกลิ้งเกลียว   3 cc 

-

 

 ลูกกลิ้งทิวลิป 3 cc

-

 

 ลูกกลิ้งกระโปรง 3 cc

-  

 

 ลูกกลิ้งเหลี่ยม  5 cc

 -

 

 ลูกกลิ้งกลมใส 5 cc

 

 ลูกกลิ้งลายตรง 5 cc

 -

 

ลูกกลิ้งกลมใส 10 cc  

-

 

ลูกกลิ้งเพชร 10 cc 

  -

 

 ลูกกลิ้งกลมขุ่น 10 cc 

 -

img_234.jpg - 29.59 Kb 

ลูกกลิ้งเกลียว 10 cc  

 -

 

ลูกกลิ้งพลาสติก 10  cc

 -

 

ซิบ ฝาพลาสติก 30 cc

ราคา ส่ง

ใบละ 10 บาท

หอคอย ฝาพลาสติก 30 cc 

ส่ง

ใบละ 10 บาท

 

ปารีส ฝาพลาสติก 30 cc


ราคา ส่ง

ใบละ 10 บาท

 เจโต ฝาพลาสติก 30 cc 

ราคา ส่ง

ใบละ 10 บาท 

 ลูกเต๋า ฝาพลาสติก


ราคา ส่ง

ใบละ 9 บาท

 

 

สเปรย์ พลาสติก 8 cc

 


 

 

58 บาท/โหล 

 **มีจำนวนจำกัด** 

 

 

 

มาแล้วคร๊าบบบบบ 

สเปรย์ พลาสติก 25 cc 

58 บาท/โหล 

**มีจำนวนจำกัด**  

 img_232.jpg - 27.44 Kb

 ขวดสเปรย์ พลาสติก 5 cc

 แบบพิเศษ ฝาล็อค กันซึม 


ส่ง

โหลละ 85

บาท / 10 โหล 

 

ขวดสเปรย์ พลาสติก 5 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

ส่ง

โหลละ 80

บาท/10 โหล  

 


 

ขวดสเปรย์ พลาสติก 10 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 

 

ส่ง

โหลละ 84.5

บาท /10 โหล 

 

  ขวดสเปรย์ พลาสติก 15 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 ส่ง

โหลละ 94.5

บาท /10 โหล

 

 ขวดสเปรย์ พลาสติก 20 cc

 **หนาพิเศษ** 

 

 ส่ง

โหลละ 94.5

บาท /10 โหล

 

 ขวดลูกเต๋าฝาอลู  30 cc

 แบบคุณภาพดี  

ส่ง

ใบละ 12

บาท/ โหล 

 

 

 

 ขวดเจโตใส  30 cc

 แบบคุณภาพดี 

 

 

ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล 

   ขวดปารีสขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

NEW !!!!

 

ขวดเจโตขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล 

 

 ขวดหอคอยขุ่น  30 cc

แบบคุณภาพดี 

ส่ง

ใบละ 13

 บาท/ โหล  

 

 ขวดซิปขุ่น 30 cc

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 13

บาท/ โหล  

 

ขวดเจโต  30 cc

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 15

บาท/ โหล  

 

ขวดซิป  30 cc 

แบบคุณภาพดี 


ส่ง

ใบละ 13

บาท/โหล

 

 ขวดปาริส 30 cc

แบบคุณภาพดี 

ในภาพขวดเล็กที่สุดครับ 

ส่ง

ใบละ 13

บาท/โหล 

NEW 

ขวดโคซี่30 cc 

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์    

 -
 


NEW 

ขวดวาเลนติโน่ 30 cc 

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์   

 
  NEW 

ขวดลาคอส 30 cc

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์   

 
 

NEW 

 ขวดลาคอส 30 cc แบบใส

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์  
  NEW 

 ขวดลาคอส 30 cc แบบสีดำ

คุณภาพดี เหมาะทำแบรนด์ 

 -
   ..... NEW ..... 

ขวด บูมมิ่ง แบบราคาประหยัด ฝาในสีเงิน  30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์

 

** ข้อแตกต่าง ดูจากภาพประกอบนะครับ

ฝาในสีทองคือขวด บูมมิ่ง แบบคุณภาพดี

รุ่นถูก ฝาทำจากวัสดุ resin (จะไม่ใสมาก)

รุ่นคุณภาพดี ฝาทำจากวัสดุ  surlyn

ฝาจะใส และ จะไม่ทำ ปฎิกริยา กับ แอลกอฮอล์

และไม่เป็นฝ้า เมื่อเวลาผ่านไปครับ 

**หากไม่ตั้งเทียบกัน จะดูไม่ออกครับ

จะเห็นได้ชัดเมื่อระยะเวลาผ่านไป** 

  

 

..... NEW ..... 

ขวด บูมมิ่ง แบบคุณภาพดี แก้วหนา  30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์ 

 -
   ..... NEW สวย ....

ขวด บูมมิ่ง ฝาดำ  30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์  
 -
   ..... NEW สวย ..... 

ขวด บูมมิ่ง ฝาชมพู  30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์  
 -

  ..... NEW สวย ..... 

ขวด บูมมิ่ง ฝาม่วง  30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์  
 -
 
..... NEW ..... 

ขวด มาโลน แก้วหนา ฝาอลูฯ ทอง 30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์ 
 
 ..... NEW ..... 

ขวด มาโลน แก้วหนา ฝาอลูฯ ดำ 30 cc

เหมาะไปทำ ขวดแบรนด์ 

 

 ขวดรีเบล 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดกลมขุ่น ฝาไดม่อน  30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

 ขวดคันที่ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดพาราไดร์ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

ขวดทับทิม 35 cc

แบบคุณภาพดี 

 -

 

 ขวดโชว์ กลมเพ้น 110

แบบคุณภาพดี 

-  

 

 ขวดฮาร์ทร็อค 45 cc

-

 

 ขวดกลมสีฝาอลูฯ 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

 

 ขวดมูนสตาร์ 50 cc

แบบคุณภาพดี 

 -

 img_233.jpg - 32.85 Kb

 ขวดเชอร์ร็อคสี 30 cc 

แบบคุณภาพดี 

 -

 

 ขวดเชอร์ร็อค 30 cc

แบบคุณภาพดี 

-

New...!!

ขวดแชมป์เปี้ยน 30 cc 

แบบคุณภาพดี 

 

 

 -

 

New...!!

ขวดแชมป์เปี้ยน 30 cc 

 แบบคุณภาพดี

 

 -

 

 ขวดลิปสติก 15 cc

-

 

รูป 1 ขวดขนาดออนต์

รูป 2 ขวดขนาด 60 cc

รูป 3 ขวดขนาด 120 cc

 รูป 4 ขวดขนาด 250 cc

รูป 5 ขวดขนาด 450 cc 

 -

 

ขวดโชว์หน้าร้านโบว์ลิ้ง 300 cc

 -

 

ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาทอง-เงิน 100 cc

-

 

ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาทอง-เงิน 120 cc

-

 

 ขวดโชว์หน้าร้านกลมขุ่นฝาอลูฯ  110 cc

-

 

 ขวดโชว์หน้าร้านสเปรย์กลมขุ่นฝาพลาสติกขาว  85 cc

-

 

 

ขวดโชว์หน้าร้านบาคาดี้ 160 cc

 

-

 

ชั้นวางน้ำหอมตะแกรงเหล็ก ขนาด 44 cm 

มี 2 สี

สีขาว

สีชมพู 

 

 

 

 ชั้นไม้แบบเรียบขนาด 50 cm

แนะนำลูกค้าซื้อผ้ามาปูเพื่อเพิ่มความสวยงาม  

 

 -

 

ชั้นไม้แบบเรียบขนาด  100 cm

แนะนำลูกค้าซื้อผ้ามาปูเพื่อเพิ่มความสวยงาม 

 

 

ชั้นไม้จริง ขนาด 34 cm 

 -

 

 ชั้นไม้จริง ขนาด 50-56 cm

 

 

 -

-

 -

 หมายเหตุ หากต้องการดูขวดแบบอื่น ๆ โปรดคลิ๊กดูที่แถบลิ้งขวดครับ

 สื่อธรรมะ

เสียงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์

เสียงธรรมหลวงพ่อจรัญ

เสียงธรรมหลวงพ่อชา

สุขภาพ

หมอเขียว 

 
 

  กลิ่นใหม่

D.SAVAGE​ ดิออร์​ ซเวส

Guici​ Guty กุชชี่​ กิวตี้  New!! 

เบบี้​ มาย​ เขียว  New!! 

มิส​ ญาญ่า

เบบี้​ มาย​ ม่วง

 ดาวนี้​ ชมพู

Dior​ J. ดิออร์​ จอย 

Jomalon Eng. Pear (โจมาโลน อิงลิช เพียร)

Kodomo โคโดโมะ

DEE NE Morning ดีนีฟ้า

DEE NE STAR ดีนี่ชมพู

ES CHERRY เอสคาด้า เชอร์รี่ 

VR Bright เวอร์ซาเช่ ไบร์ทคริสตัล

POLA Red M โปโล เรด ช

 Gui Flora (กุชชี่ ฟลอร่า) 

Vic Sosexy(วิคตอเรีย​ โซเซ็กซี่)​

Adidas blue (อดิดาส​ ​บลู) 

 Chan Pink (ชาแนลช้าน พิ้ง)

PLAY SUITE M เพลย์ ซุท ช. 

GIO M จิโอ้ 

MID FAN มิดไนท์ แฟนตาซี

MISS BOOMING มิส บูมมิ่ง

BOMSELL วิค บอมเชล

 Posaku (โพซากุ)

 Sweety White (สวีตตี้ ไวท์)
CC Suite M ( CC OO ซุเอซ ช.) 
 Po Angle (ปู ไปรยา)
 CH VIVA (ชาแนล ชานซ์ ม่วง)
 You and Me
Coffee (กาแฟ) 

BETIFUL LOVE  บิ้วตี้ฟลู เลิฟ

 Vick Pink (วิคตรอเรีย พิ่งค์)
Shape (อนันดา) 
 Cool Night M. (คลูวอเตอร์ ไนท์ ช.)
 Play Girl (เพล์เกริ์ล)
 Miss Cherry (มิสเชอร์รี่)
 Pheromon M. (ฟีโรโมน ช.)
 DKNY Pink (แอ๊ปเปิ้ล ชมพู)
 Benz M (เบนซ์ ช.)
ซินเดอเรลล่า 
Jacob Decy (จาคอบ เดซี่) 
Secret Kiss (คริส หอวัง)
 Oh Black (มาริโอ้)
 เซ็กซี่ ใบเตย
 Pretty Mat (ชมพู่ 2)
Play Vegus (เพล์บอย เวกัส) 
 Sugas (ซูกัส)
 CK Red M.
 CK Red W.

 http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/GraphicFlower25.gif

คลิ๊ก เพื่อเลือกกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอื่น ๆ  


รูปสินค้าที่ทางร้านส่งในแต่ละวัน

 ลูกค้าจึงมั้นใจได้ว่าได้รับสินค้าแน่นอนครับhttp://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallgood1.jpg

รูปหน้าร้านและสโตร์บางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallshop.jpg

 ตัวอย่าง Line ของ ลูกค้าผู้มีพระคุณบางส่วนครับ

http://www.thaibestperfume.com/thaibestperfume/images/stories/totallline.jpg