thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

อุปกรณ์ในการผสม

 

 รูปภาพ ชื่อ ขนาดบรรจุ
 กระบือกตวงชนิดพลาสติก

 100 cc.

250 cc.

500 cc.

  ซายริ้งค์แก้ว

 10 cc.

20 cc.

  ซายริ้งค์พลาสติก

 20 cc.

50 cc.

60 cc.